søndag 10. august 2008

Dødsannonse

Vår kjære blogg, vår ven i gode og vonde dagar

Tett på Øygarden,
født 30. september 2007,

sovna stille inn på
verdsveven i dag.

Hordaland, 10. august 2008.

Du sovnet så stille
da reisen var slutt,
fra alt som deg plaget,
nå hviler du ut.
Vi minnes deg i kjærlighet


Rebecca Margunn

NLM, Normisjon (BiG),
Sætervika, blogspot.ocm

Øvrige organisasjonar.

Slettast frå blogspot.com fredag 29. august
klokka 11. Like kjærkome som blomar er ei
gåva til fattige studentar.
Gåva kan setjast på kontonummer 815 493 00.
Etter sørgehøgtida er alle hjartleg velkomen
til minnesamvær på Facebook.com